اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/08
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 17,335 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 17,308 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/08
کل خالص ارزش دارائی ها 1,642,558,437,849 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 17,308 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 17,308 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 17,335 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 94,902,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام )

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد علي فر، هانيه حكمت ، فرزانه هاشم لو

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير