تغییر محل اقامت صندوق

آدرس جدید:  تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه میرزا حسنی – پلاک 22 - طبقه 4 - واحد 7

شماره تماس: 88105508

فکس: 88105508 داخلی 105