تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ 1397/05/06

به استناد مجمع مورخ 1397/05/06 و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 اتخاذ گردید:
تغییر هزینه حسابرسی به مبلغ 120 میلیون ریال  و تغییر هزینه برگزاری مجامع تا سقف 60 میلیون ریال


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل