لیست حاضرین در مجامع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا در تاریخ 1398/04/23

مجامع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا در تاریخ 1398/04/23 روز یکشنبه برگزار گردید،اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/04/23  به شرح پیوست می باشد:


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل