برگزاری مجمع سالیانه صندوق و مجمع تغییرات امید نامه و اساسنامه

احتراماً، به استحضار می‏رساند مجمع سالیانه "صندوق سرمایه‏ گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا"، روز یکشنبه مورخ 23/04/1398 رأس ساعت 10:30 و مجمع مربوط به تغییرات برخی بندهای امیدنامه و اساسنامه در روز و تاریخ مذکور رأس ساعت 11:00 و 11:30 به شرح دستور جلسه ذیل در محل دفتر مرکزی "شرکت کارگزاری فیروزه آسیا" به نشانی: خیابان قائم­مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک 11، طبقه 5 برگزار می‏گردد.

مجمع امیدنامه‌ای:

1-     تغییر هزینه حسابرس؛

2-     تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ابلاغیۀ شمارۀ 12020126؛

3-     اضافه نمودن امکان مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار مطابق ابلاغیۀ شمارۀ 120200023؛

4-     سایر موارد؛

مجمع اساسنامه‌ای:

1-     تغییر بازارگردان صندوق؛

2-     اضافه نمودن امکان مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار مطابق ابلاغیۀ شمارۀ 120200023؛

3-     اضافه نمودن بند سوم ابلاغیه 12020088 به اساسنامه صندوق؛

4-     سایر موارد؛

 

مدیر صندوق