بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/05/25
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,305 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 11,268 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/25
کل خالص ارزش دارائی ها 228,234,065,847 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,268 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,038 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,305 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,256,647

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، مجيد پورنعمت رودسري، سيدميـلاد سعدآبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها