بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1396/12/26
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,345 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,309 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/12/26
کل خالص ارزش دارائی ها 376,644,275,983 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,309 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,049 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,345 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 36,536,712

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، مجيد پورنعمت رودسري، سيدميـلاد سعدآبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي مدبران مستقل

نمودار‌ها