بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/05/30
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 15,321 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 15,278 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/30
کل خالص ارزش دارائی ها 354,850,318,233 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,278 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,278 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,321 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 23,226,647

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، فرزانه هاشم لو، مجيد علي فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها