بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/24
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 16,179 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 16,151 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/24
کل خالص ارزش دارائی ها 1,615,078,449,755 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,151 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,151 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,179 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 100,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام )

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، فرزانه هاشم لو، مجيد علي فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير